Nieuwsbrief februari 2019

Door op de onderstaande link te klikken, is de nieuwsbrief van februari 2019 te lezen. De start van 2019 was vol uitdagingen, maar we kunnen gelukkig ook getuigen dat God in alles heeft bijgestaan!

In deze editie kijken we ook terug op een jaar lang het Embrace huis. Heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid waardoor dit mogelijk is geworden en we de kinderen al zo hebben mogen zien groeien op fysiek, mentaal, en geestelijk vlak!

Nieuwsbrief Februari 2019

Waarom een maaltijd?

Het voorzien in een maaltijd voor de schoolgaande kinderen is een essentieel onderdeel. Is dat wel een duurzame oplossing? Je zou denken van niet, maar er is gebleken dat het krijgen van een maaltijd een belangrijke stimulans is voor ouders om hun kind naar school te sturen en daar te houden. En als de kinderen hun school daardoor afmaken, geeft hen dit veel meer kansen op een waardig bestaan (duurzaam dus!). Met uw steun kunnen de kinderen op schooldagen een maaltijd krijgen waardoor ze extra gemotiveerd zijn om naar school te gaan!

Voor de kinderen van het project Embrace wordt er momenteel druk gezocht naar een locatie waar ze naar toe kunnen komen voor een maaltijd en naschoolse activiteiten. Totdat er een geschikt gebouw is gevonden, zorgt het project ervoor dat een aantal kinderen elke schooldag een maaltijd krijgt bij een restaurantje naast hun school en voor de andere kinderen wordt er elke week een eenvoudig voedselpakketje bij hen thuis gebracht. Op deze manier blijven de kinderen gemotiveerd om naar school te gaan.

IMG-20170918-WA0003