Missie

Stichting Cœur d’Afrique heeft als missie sociale gerechtigheid te bevorderen in het Grote Merengebied (Burundi, D.R. Congo en Rwanda), wanneer de overheden dat nalaten. Zij richt zich daarbij op de kwetsbaren, in het bijzonder op kinderen en jongeren die op straat leven, maar ook op weduwen, ouderen en gehandicapten.

Visie

Het is de visie van de stichting om haar missie concreet te maken door twee elementen van sociale gerechtigheid centraal te stellen:

  1. Bijdragen aan het realiseren van een waardig bestaan;
  2. De toegang tot onderwijs bevorderen.

De stichting wil bijdragen aan het voorkomen dat kinderen en jongeren de ‘rebellen van morgen’ worden door hen kansen te bieden om het bedelbestaan achter zich te laten en een basis te creëren voor een betere toekomst en om hierdoor indirect ook bij te dragen aan meer stabiliteit.