In samenwerking met Stichting Shout for Joy (www.shoutforjoy.nl) wordt er een groep van zestien kinderen, die op straat leven in Bujumbura (Burundi), ondersteund om naar de basisschool te gaan. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Bijdrage in schoolgeld -en benodigdheden;Logo Embrace
  • Voorzien in een maaltijd;
  • Huiswerkbegeleiding;
  • Vaardigheidstrainingen;
  • Medische zorg.

Om dit te faciliteren, zal er een centrum opgericht worden waar de kinderen na schooltijd terecht kunnen. Hier zal er persoonlijk aandacht voor hen zijn en zullen zij ook in aanraking worden gebracht met het Evangelie.