In samenwerking met Stichting Embrace Burundi (www.embraceburundi.nl) wordt er een groep van zesentwintig (26) kinderen, die op straat leefden in Bujumbura (Burundi), ondersteund om naar school te gaan. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Bijdrage in schoolgeld -en benodigdheden;Logo Embrace
  • Voorzien in een maaltijd;
  • Huiswerkbegeleiding;
  • Vaardigheidstrainingen;
  • Medische zorg;
  • Het delen van het Woord van God.

Om dit te faciliteren, huurt het project een huis waar de kinderen na schooltijd terecht kunnen. Hier is er persoonlijk aandacht voor hen, krijgen ze een maaltijd, is er tijd voor sport en spel, en worden ze in aanraking gebracht met het Evangelie.

Het huis is echter te klein voor een groep van 26 kinderen, het is in slechte staat mede door verschillende overstromingen, en de vier kinderen met een lichamelijke beperking kunnen zich niet eenvoudig zelf in het huis verplaatsen.

Om de kinderen een gezondere en betere omgeving te bieden en om in de toekomst de doorstroom van kinderen beter mogelijk te maken, is er daarom een proces gestart om een huis te kunnen bouwen voor het Embrace project. In 2020 is er land aangekocht en is er een start gemaakt met de bouw. Het plan is om voor het eind van 2022 over te kunnen gaan naar het nieuwe Embrace centrum.