coeurdafrique2 vert (2)

In het hart van Afrika ligt het Grote Merengebied. Burundi, de Democratische Republiek Congo (D.R. Congo) en Rwanda maken deel uit van dit gebied waar wij hart voor hebben. In Burundi, D.R. Congo en Rwanda zijn er vele kinderen en jongeren die in onwaardige situaties opgroeien en voor wie er geen of nauwelijks (overheids)instanties zijn die voor hen zorgdragen of hen kansen kunnen bieden voor een betere toekomst.

Burundi, D.R. Congo en Rwanda zijn drie prachtige landen die helaas ook alle drie een roerig verleden van kolonisatie, burgeroorlogen en (politieke) conflicten kennen. Ook de huidige situatie is niet stabiel in het oosten van D.R. Congo en Burundi, wat de ontwikkeling van deze landen in de weg staat. In de lijst van de Human Development Index[1] vinden we Burundi, D.R. Congo en Rwanda onderaan (respectievelijk op nummer 184, 176 en 163) wat aangeeft dat ze slecht scoren op het gebied van levensverwachting, onderwijs en inkomen.

De situatie van kinderen en jongeren op straat leven in Bujumbura (Burundi) en Bukavu (D.R. Congo) heeft ons overtuigd van de noodzaak tot het oprichten van Stichting Cœur d’Afrique om fondsen te werven en die fondsen in te zetten voor sociale gerechtigheid in het Grote Merengebied.

[1] Bron: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi