De bestuursleden van Stichting Cœur d’Afrique vormen een mix van mensen die woonachtig zijn in het Grote Merengebied en in Nederland. De kennis en ervaring in het Grote Merengebied biedt de stichting de kans om direct betrokken te zijn bij de uitvoer van projecten. Daarnaast geeft ons netwerk in Nederland de mogelijkheid om mensen daar bewust te maken van de situatie van kwetsbare groepen in Burundi, D.R. Congo en Rwanda en om fondsen onder hen te werven.

De combinatie van kennis en ervaring in het Grote Merengebied en het hebben van een netwerk in Nederland is belangrijke basis en toegevoegde waarde van de stichting.

Alexandra Emerusenge – ‘t Lam [Voorzitter]

In de loop van 2015 is het verlangen geboren om een positief verschil te kunnen maken voor kwetsbare kinderen en jongeren in het Grote Merengebied. Na het uitwisselen en verder ontwikkelen van ideeën, heeft dit eind 2016 geleid tot het oprichting van Stichting Cœur d’Afrique. Alexandra heeft in 2014 enkele maanden onderzoek gedaan in het oosten van D.R. Congo en is sinds 2015 woonachtig in Burundi. In 2021 is Alexandra getrouwd met Béni Emerusenge en samen maken ze sinds 2017 deel uit van het lokale project team van Embrace.

Cornelis ‘t Lam [Secretaris]

Samen met zijn vrouw Sung Ritzema – ‘t Lam zet hij zich in voor de stichting in met enthousiaste en creatieve ideeën om mensen te bereiken en betrokken te maken met het doel van de stichting. Samen met Wim ’t Lam zullen zij de contacten in Nederland leggen en onderhouden, en Cornelis vervuld de functie van secretaris.

Wim ’t Lam [Penningmeester]

Als betrokken vader moedigt hij het werk van zijn dochter aan en is hij zelf ook gemotiveerd om zich in te zetten voor de kwetsbare kinderen en jongeren in het Grote Merengebied. Samen met Cornelis en Sung zal hij de contacten in Nederland leggen en onderhouden, evenals het invullen van het penningmeesterschap.

Naast de bestuursleden zijn er verschillende mensen in de familie –en vriendenkring die de stichting bijstaan met hun talenten in communicatie en fondsenwerving.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in – redelijkheid gemaakte onkosten. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting.

Voor het lokale uitvoerende projectteam geldt hetzelfde beloningsbeleid als voor de bestuursleden van de stichting.