Door op de onderstaande link te klikken, is de nieuwsbrief van februari 2019 te lezen. De start van 2019 was vol uitdagingen, maar we kunnen gelukkig ook getuigen dat God in alles heeft bijgestaan!

In deze editie kijken we ook terug op een jaar lang het Embrace huis. Heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid waardoor dit mogelijk is geworden en we de kinderen al zo hebben mogen zien groeien op fysiek, mentaal, en geestelijk vlak!

Nieuwsbrief Februari 2019